Bystřice - Fichtenbach

Bystřice - Fichtenbach
Bystřice, jinak zvaná také Fuchsova huť nebo Fichtenbach, byla kdysi jedna z nejvýznamnějších sklářských lokalit v tomto regionu. Nejstarší zprávy o lokalitě máme z roku 1710. Pracovaly zde nejméně dvě samostatné sklářské huti doplněné o velký počet brusíren a leštíren skla. Sklárny postupně ukončily činnost teprve ve 20. století. Zdejší budovy stále stojí, ale jsou značně zchátralé, až na budovu místní školy, která po druhé světové válce posloužila jako posádkové místo Pohraniční stráže. Místem vede zelená turistická stezka. http://sudety.cpkp-zc.cz/zanikle-obce-zapadnich-cech/domazlicko/8-bystrice-fuchsova-hut-fichtenbach/

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií