Gerlova Huť

Gerlova Huť
Gerlova huť je jednou z několika bývalých sklářských lokalit v okolí Železné Rudy. Ačkoli poloha někdejší hutě zvané "Pockbastelhütte" z počátku 17. století není zcela známa, na konci 17. století již huť, vedená Sebastianem Gerlem, stála v místech dnešní osady. Od konce 18. století se zdejší sklárna potýkala s nesnázemi, dluhy a často měnila majitele. I přesto provoz přetrval až do roku 1887, kdy zdejší pece naposledy vyhasly. Dnes je Gerlova huť významnou křižovatkou turistických tras a ze Železné Rudy sem turisté přicházejí po Sklářské naučné stezce. http://www.sumava.cz/objekt_az/672-gerlova-hut/

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií