Huť

Huť
Huť jako sklářská osada vznikla okolo sklárny Johanna Schürera z roku 1558. Po třicetileté válce převzal zdejší provoz sklářský rod Wanderů. Roku 1721 byl provoz sklárny uzavřen. Nové období sklářské produkce začalo po roce 1850, kdy se v obci začala rozvíjet produkce mačkaných a sekaných skleněných bižuterních perlí. Dodnes se v obci zachovalo mnoho typických domků se dvěma komíny, tzv. mačkáren. Ze staršího období se zachovala pouze kaple z počátku 18. století. Na místě nejstarší huti, při cestě směrem na lokalitu Berany dnes stojí kamenný památník z roku 1923.
http://www.pencin.cz/uvodni-strana/

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií