Publikace

Databanka publikací o českém skle a bižuterii

Statut centra systému knihoven má Národní knihovna, která spravuje Souborný katalog ČR (SKC), do nějž jednotlivé knihovny v ČR vkládají záznamy o svém knihovním fondu. Z tohoto katalogu je možné vyhledávat potřebné publikace následovně:

 

Do jakéhokoliv vyhledávače, který používáme (Google Chrome, MS Edge, Mozilla, Opera, atd.) zadáme URL adresu www.caslin.cz, na stránce pod nadpisem Web SK ČR klikneme na tlačítko Vstoupit. Poté v horní (fialové) liště klikneme na Databáze pro vyhledávání a zvolíme si Souborný katalog ČR – báze SKC. Pod stejnojmenným nadpisem klikneme na Báze SKC a dostaneme se na hlavní stránku Databáze Národní knihovny ČR.

Vhodné je vyhledávání základní. V kolonce Vyberte údaj pro vyhledávání necháme volbu Všechny údaje a do kolonky Zadejte slovo nebo slovní spojení napíšeme heslo sklo, potvrdíme tlačítkem OK -> katalog nalezl 5205 záznamů (viz obr. 1).

Pokud zadáme heslo české sklo, nalezne katalog tyto záznamy (viz obr. 2).

step1.png

Obr. 1 – Výsledky vyhledání – heslo sklo

step2.png (65 KB)

Obr. 2 – Výsledky vyhledání – heslo české sklo

Vyhledat záznamy pod heslem sklo můžeme i tak, že údaj pro vyhledávání vybereme Předmět (klíčová slova) -> výsledkem jsou tyto záznamy (viz obr. 3).

Při zadaném vyhledání (viz výše) si před spuštěním katalogu můžeme selekčně vybrat druh dokumentu (viz obr. 4).

step3.png

Obr. 3 – Výsledky vyhledání – heslo sklo (předmět)

step4.png (65 KB)

Obr. 4 – Vyhledávání dle druhu dokumentu

Knihovna Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou uchovává především fond specializovaný na historii i současnost sklářského a bižuterního průmyslu, uměleckého skla a šperku, významnou část tvoří materiály vztahující se k historii regionu. Odborné publikace naší knihovny najdete v katalogu online: www.msb-jablonec.cz/knihovna/online-katalog

Postup zadání výše zmíněného odkazu:

Použijeme na webové adrese www.msb-jablonec.cz záložku knihovna -> online katalog, dle parametrů vyhledáme počet a soupis dokumentů.

Nejlépe si katalog přepneme kliknutím na Kombinovaný dotaz (viz obr. 5).

V kolonce Autor navolíme Libovolné pole (viz obr. 6), vedle toho v kolonce začíná, vybereme obsahuje (viz obr. 7), do prázdného pole vedle napíšeme heslo sklo (obr. 8) a potvrdíme tlačítkem Hledej.

Obr_5_Kombinovany_dotaz.png (681 KB)

Obr. 5 – Kombinovaný dotaz

Obr_6_Libovolne_pole.png (719 KB)
Obr. 6 – Libovolné pole

Obr_7_Obsahuje.png (692 KB)

Obr. 7 – Obsahuje

Obr_8_Heslo_sklo.png (682 KB)

Obr. 8 – Heslo sklo

Výsledkem hledání je 289 záznamů (obr. 9), kde je obsaženo heslo sklo. Zcela dole si v kolonce lze zvolit preferovaný typ řazení: dokument, signatura, autor, název, rok vydání nebo záhlaví. Slouží k řazení již vyhledaných dokumentů, ne k selekci.

Pokud dle tohoto postupu chceme zvolit užší výběr, zadáme do prázdného pole heslo ceske sklo (bez diakritiky).

Stejný postup vyhledávání dokumentů volíme u jakéhokoliv hesla, např. bizuterie (viz obr. 10) nebo šperk (viz obr. 11).

Obr_9_Vysledky_vyhledavani_heslo_sklo.png (750 KB)

Obr. 9 – Výsledky vyhledávání – heslo sklo

Obr_10_Vysledky vyhledavani_heslo_bižuterie.png (764 KB)

Obr. 10 – Výsledky vyhledávání – heslo bizuterie

Katalog vyhledá dokumenty i podle cizojazyčného hesla, např. glass (viz obr. 8), neznamená to ovšem, že se shodují hledané dokumenty např. v jazyce českém a anglickém! Je to relevantní výsledek vzhledem k používání úředního jazyku dané země, tedy České republiky a jazykovým mutacím hledaného dokumentu.

 

Obr_11_Vysledky_vyhledavani_heslo_sperk.png (768 KB)

Obr. 11 – Výsledky vyhledání – heslo šperk

Obr_12_Vysledky_vyhledavani_heslo_glass.png (744 KB)

Obr. 12 – Výsledky vyhledání – heslo glass

Podsbírka fotografií a podsbírka knihy a časopisy (staré tisky) Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je v databázi Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES online), a to na zadané webové adrese ve Vašem vyhledávači: www.cesonline.cz/arl-ces/cs/ces-uvod/

Zde kliknete na záložku Vyhledávání. V navigačním sloupci vlevo na stránce zvolte Vlastníci / správci, pole Všechna pole přepněte na Název / jméno, do prázdného pole hned vedle vyplňte muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou a stiskněte tlačítko Najít. V prvním výsledku hledání (tedy pod číslem 1) naleznete ikonu malé lupy a text (1) – Sbírky, na lupu kliknete a objeví se podrobnější výsledek hledání. U Podsbírky opět naleznete lupu s textem 26 podsbírek. Klikněte na lupu a zde najdete podsbírku knihy a časopisy, tedy 25 - Knihy a časopisy a podsbírku fotografií, tedy 21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média.

Zmíněnou podsbírku fotografií a knihy a časopisy (staré tisky) lze dohledat zatím pouze přes evidenční karty nebo pomocnou lístkovou evidenci. Totéž platí u periodik. Evidence knihovního fondu probíhá přes automatizovaný knihovní systém Clavius, na které průběžně pracujeme.

V případě nedohledání Vámi vybraného titulu kontaktujte prosím knihovnu na e-mailové adrese: knihovna@msb-jablonec.cz nebo telefonním čísle: +420 778 740 770, +420 483 369 017.

 

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií