Městské muzeum Lanškroun

Sklářství na pomezí Čech a Moravy

Městské muzeum Lanškroun

Expozice vyjadřuje hold sklářskému řemeslu a návštěvníkům přibližuje představu lesních skláren z 15. až 18. století. Taktéž se expozice zaměřuje na výrobu skla samotnou, zaniklé sklárny v okolí a zvláštní místo zaujímá sklářský rod Schürerů.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií