Sklářské muzeum Kamenický Šenov

„Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?“

Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Původně městské muzeum vzniklo v roce 1923 zalo­žením muzejního spolku. Od roku 1968 je zaměřeno na ryté a broušené sklo; sbírky jsou sbírky umístěny v klasicistním památkově chráněném objektu, v němž v letech 1918-1951 působila pobočka vídeňské firmy J. & L. Lobmeyr.

Stálá expozice na téma „Odkud pocházíme, kdo jsme, kam jdeme?“ nabízí návštěvníkům seznámení s historií a vývojem rytého skla od 17. století do součas­nosti. Prostřednictvím téměř čtyř set sbírkových před­mětů umožňuje muzeum svým návštěvníkům pohled do minulosti, zobrazené pečlivou rukou řemeslníka - na žánrové i bitevní výjevy, portréty i ornamentální a jiné dekory. Vynikajícím řemeslným provedením upoutají práce nejlepšího rytce 19. století Dominika Biemanna, díla zručného tvůrce rytých skleněných obrazů Karla Pfohla, i práce vytvořené ve spolupráci se sochařem Jarosla­vem Horejcem či architektem Adolfem Loosem. Vysta­vené předměty přibližují m.j. historické i novodobé práce studentů kamenickošenovské sklářské odborné školy, která je považována za nejstarší sklářskou školu svě­ta. Opomenuta nezůstanou ani trienále mezinárodních sympozií rytého skla, pořádaná v Kamenickém Šenově od roku 1996. K nejzajímavějším a nejobdivovanějším exponátům patří skleněná židle, vyrobená místní firmou Eliase Palmeho v 90. letech 19. století na přání indické­ho mahárádži z Hajderábádu. Expozici muzea doplňují tradiční historizující křišťálová ověsová svítidla, jejichž tradice výroby se datuje od roku 1724.

V přízemí muzea probíhají krátkodobé výstavy současného sklářského umění, historické výstavy, ale i prezentace tvorby autorů z jiných uměleckých oborů a drobné výstavy regionálního charakteru.

Muzejní prodejna nabízí umělecké a užitkové sklo, šperky, publikace a upomínkové předměty.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií