Sklářské muzeum Lenora

Expozice skla

Sklářské muzeum Lenora

Sbírka skla v muzeu v Lenoře patří k několika málo sbírkám skla, které se dochovaly v místě, kde dříve působily sklárny. Obec vznikla v roce 1834 bezprostředně v souvislosti se založením sklárny jako osada sklářů a rafinérů skla. Ve Sklářském muzeu v Lenoře je dnes uložen soubor předmětů z doby vymezené zhruba léty 1880-1980. Jde jednak o výrobky lenorské sklárny, jednak o  poslední pozůstatek rozsáhlých vzorkoven skla firmy Jan Meyr a později Kralik, který se přímo v místě dochoval.Základem muzea, která se nachází v prostorách obecního úřadu, se stala sbírka rodiny Kraliků.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií