Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

Střední škola Vyšší odborná škola
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

SUPŠ a VOŠ v Turnově se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým středním školám v Čechách. Její vznik byl dán přirozenou potřebou kamenářského průmyslu – nejdůležitějším zdrojem obživy na Turnovsku té doby. Proto patří mezi nejstarší studijní zaměření broušení a rytí drahých kamenů a na ně navazující zlatnictví a stříbrnictví. Velký rozvoj školy ve druhé polovině 20. století si vynutil otevření dalších uměleckých studijních oborů. Dnes nabízí vysoce odbornou a bezplatnou komplexní teoretickou i praktickou výuku pod vedením zkušených pedagogů. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou, žáci mohou pokračovat na vyšší odborné škole. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia Restaurování a konzervování obecných kovů a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, čtyřletý bakalářský studijní program Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií