Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Střední škola
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Nejstarší sklářská škola na světě, založená v roce 1856, spolupracuje s řadou českých sklářských firem, podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Senově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Spolupracuje se sklářskou školou v německém Rheinbachu a dalšími školami, pro své žáky organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých pracovníků Leonardo. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno- i dvouoborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo a po vy¬hodnocení výsledků jim vydává osvědčení o absolvování.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií