Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Střední škola Učiliště
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Sklářská škola ve Valašském Meziříčí, založená v roce 1944, navazuje na tradice dřívějšího živnostenského a továrního vzdělávání. Dnes jako významné centrum sklářské edukace připravuje studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých, řemeslných a učebních oborech. Kvalitní praktickou přípravu zajišťuje školní sklářská huť a zušlechťovací dílny. Část praxe je zajišťována na stážích ve sklářských firmách. Součástí školy je špičkové labora-torní pracoviště GLASS CENTRUM, které se účastní projektů výzku¬mu a vývoje nových sklářských technologií a poskytuje odborné poradenské služby menším a středním sklárnám v kraji. Práce žáků školy získaly řadu ocenění na různých soutěžích.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií