Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Střední škola
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Škola byla založena v roce 1920 jako první český vzdělávací ustav tohoto typu pro podporu a rozvoj sklářského průmyslu. Svou tvůrčí činnost od počátku své existence spojovala s vynikajícím renomé, které získala především četnými prezentacemi na domácích i mezinárodních výstavách. Současný vzdělávací program se hlásí k tradicím českého skla a klade důraz na jeho současné pojetí. Škola disponuje zázemím, které pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Nejlepší studenti prezentují své práce na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí, ve kterých dosahují značných úspěchů. Během své existence škola vychovala úctyhodnou řadu sklářských výtvarníků a technologů skla. Železnobrodská sklářská škola se zásadním způsobem podílí na unikátním systému sklářského vzdělávání v České republice. Ke studiu nabízí čtyři studijní obory – všechny zakončené maturitní zkouškou.

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií